Bij Natuurijs:

Wanneer een vorstperiode zich aandient kunnen de leden op vertoon van hun lidmaatschapskaart gebruik maken van de natuurijsbaan van de vereniging. 

Andere schaatsliefhebbers zijn natuurlijk ook welkom, zij betalen een geringe toegangsprijs. Bij de ijsbaan bevindt zich het clubgebouw van de
vereniging waar men de schaatsen kan onderbinden en waar men terecht kan voor een hapje en een drankje.
De ijsbaan bestaat uit een snelle gedeelte met daarbinnen een ijsvloer voor de wat minder snelle schaatsers alsmede hockey en kunstijs schaatsers. Vlak
voor het clubgebouw is een krabbelbaan aanwezig voor de kleine kinderen.

De gehele ijsbaan is in de avond voorzien van baanverlichting.

Zodra er zich een vorstperiode voordoet kunt u alle informatie hieromtrent vinden op deze pagina.